menu dblex
bådadera
pronomen
bägge
båda

Alla synonymer går att klicka på.