menu dblex
båda
pronomen
båda två
bägge
bådadera
ömse
bäggedera
båda
substantiv
både
båda
verb
förutsäga
varsla
förebåda
bebåda
tyda på
varsla om
lova
tillkännage
betyda
förespå
låta ana
innebära
berätta
omtala
I uttryck
båda ihop

Alla synonymer går att klicka på.