menu dblex
bättre gilla
verb
föredra

Alla synonymer går att klicka på.