menu dblex
bäst som
konjunktion
rätt som
som
just som
medan
i det ögonblick då
under det att

Alla synonymer går att klicka på.