menu dblex
bäring
substantiv
kurs
riktning
kompassriktning
pejling

Alla synonymer går att klicka på.