menu dblex
bärbjälke
substantiv
stöd
stötta
underlag

Alla synonymer går att klicka på.