menu dblex
bärande konstruktion
substantiv
chassi
ram

Alla synonymer går att klicka på.