menu dblex
bärande
adjektiv
väsentlig
grundläggande
viktig
betydelsefull
konstitutiv
I uttryck
bärande konstruktion

Alla synonymer går att klicka på.