menu dblex
bära vittne om
verb
förråda
ådagalägga

Alla synonymer går att klicka på.