menu dblex
bära upp
verb
ta upp
föra upp
uppbära
bära

Alla synonymer går att klicka på.