menu dblex
bära undan
verb
ta bort

Alla synonymer går att klicka på.