menu dblex
bära skulden för
verb
orsaka
vålla

Alla synonymer går att klicka på.