menu dblex
bära huvudet högt
verb
vara stolt

Alla synonymer går att klicka på.