menu dblex
bära falskt vittnesbörd
verb
ljuga

Alla synonymer går att klicka på.