menu dblex
bära ansvaret för
verb
vålla

Alla synonymer går att klicka på.