menu dblex
bända
verb
vrida
bryta
böja
baxa
spetta
bräcka
dyrka
rycka
ta spjärn
spänna

Alla synonymer går att klicka på.