menu dblex
bägge
pronomen
båda
bådadera
ömse
Se även
bägges
I uttryck
bära kappan på bägge axlarna

Alla synonymer går att klicka på.