menu dblex
avvisande hållning
substantiv
kyla
likgiltighet

Alla synonymer går att klicka på.