menu dblex
avvika från
verb
svära mot
sticka av
bryta mot
skära sig
framträda
överträda

Alla synonymer går att klicka på.