menu dblex
avveckla ett företag
verb
likvidera

Alla synonymer går att klicka på.