menu dblex
avvägning
substantiv
proportion
symmetri
balans
jämvikt
fördelning
nivellering
prövande av för- och nackdelar
utjämning
prövande

Alla synonymer går att klicka på.