menu dblex
avtrubba
verb
bedöva
förslöa
Se även
avtrubbas

Alla synonymer går att klicka på.