menu dblex
avtåga
verb
avtroppa
avgå
sjappa
smita
bryta upp
avlägsna sig
avmarschera
ge sig av
lämna
gå man ur huse

Alla synonymer går att klicka på.