menu dblex
avstyrkan
substantiv
föreställning

Alla synonymer går att klicka på.