menu dblex
avstyrka
verb
avslå
säga nej till
avråda
uttala sig mot

Alla synonymer går att klicka på.