menu dblex
avstämma
verb
avpassa
justera
inställa
kontrollera
stämma

Alla synonymer går att klicka på.