menu dblex
avspärrning
substantiv
blockad
avstängning
isolering
spärr
belägring
barrikad
isolation
hinder
karantän
förskansning

Alla synonymer går att klicka på.