menu dblex
avslås
verb
falla igenom
falla
Se även
avslå

Alla synonymer går att klicka på.