menu dblex
avskärma
verb
avskilja
isolera
I uttryck
avskärma från ljus

Alla synonymer går att klicka på.