menu dblex
avsedd för visst ändamål
adjektiv
speciell

Alla synonymer går att klicka på.