menu dblex
avrunda
verb
avjämna
fila
jämna
arrondera
fila av
runda
utjämna
fylla ut
avsluta harmoniskt
fullända

Alla synonymer går att klicka på.