menu dblex
avrådan
substantiv
varning
föreställning
råd
avstyrkande

Alla synonymer går att klicka på.