menu dblex
avpollettera
verb
skicka i väg
skicka iväg
avfärda
avspisa
tillbakavisa
utesluta
utvisa
avskeda
köra bort
relegera
likvidera
Relaterade ord
ställa någon utanför

Alla synonymer går att klicka på.