menu dblex
avmåla
verb
avbilda
porträttera
måla
föreviga
framställa
beskriva
kopiera
skildra
återspegla

Alla synonymer går att klicka på.