menu dblex
avloppstrumma
substantiv
kloak
avlopp
kulvert

Alla synonymer går att klicka på.