menu dblex
avlösning
substantiv
vaktombyte
omväxling
ombyte
nytt vaktmanskap
utbyte
syndaförlåtelse
absolution
förlåtelse
reserv

Alla synonymer går att klicka på.