menu dblex
avlöna
verb
ersätta
gottgöra
honorera
betala
löna
besolda

Alla synonymer går att klicka på.