menu dblex
avlåta
verb
sälja
avyttra
försälja
överlåta
expediera
avlämna
överlämna
avsända
avfärda
lämna in
utfärda
avge
Se även
avlåtas

Alla synonymer går att klicka på.