menu dblex
avlägsna missförhållanden
verb
upprensa
rensa upp
sanera

Alla synonymer går att klicka på.