menu dblex
avläggare
substantiv
skott
planta
stickling
sättkvist
kvist
utlöpare
avkomling
telning
avkomling i sidoled
sidogren
filial
dotterföretag
annex
dotterbolag

Alla synonymer går att klicka på.