menu dblex
avlägga studentexamen
verb
erövra vita mössan

Alla synonymer går att klicka på.