menu dblex
avlägga räkenskap
verb
redovisa
ansvara
redogöra

Alla synonymer går att klicka på.