menu dblex
avlägga prov
verb
speciminera
disputera

Alla synonymer går att klicka på.