menu dblex
avlägga löfte
verb
lova

Alla synonymer går att klicka på.