menu dblex
avlägg
verb
Se även
avlägga

Alla synonymer går att klicka på.