menu dblex
avkall
substantiv
resignation
I uttryck
ge avkall på
göra avkall på

Alla synonymer går att klicka på.