menu dblex
avköna
verb
kastrera
snöpa

Alla synonymer går att klicka på.