menu dblex
avhållsam
adjektiv
nykter
återhållsam
måttlig
abstinent
asketisk
kysk

Alla synonymer går att klicka på.