menu dblex
avhålla sig från
verb
undvika
låta bli
avstå från
undandra sig
sky
undgå
uppge
hålla sig undan
underlåta
avstå
fly
försaka
bespara sig
neka sig

Alla synonymer går att klicka på.