menu dblex
avgränsa
verb
isolera
särskilja
avskilja
åtskilja

Alla synonymer går att klicka på.